Fula knep av fega knektar / Alhambras nyhetsbrev 13 maj 2009


I detta brev
* Fula knep av fega knektar
* Rapport om professor David R Griffins besök i Stockholm den 11 maj 2009
* Förläggaren Hesham Baharis öppningstal till mötet med D R Griffin i Stockholm.

Länkar till
* Utländsk media är öppnare än svensk, av Fredrik Rosvall.
* Rädslans väktare, av Mats Sederholm

* Rean på 9/11-böckerna förlängs tom 31 maj! Enbart till brevvänner!Fula knep av fega knektar
 
Professor David Ray Griffin fick av DN replikrätt på Elenskys angrepp.
Idag såg vi att Griffins replik inte hade publicerats i DN. I stället fick vi detta mail:

"Griffins replik publiceras med svar direkt från Elensky på söndag eller måndag.
Mvh, Sverker Lenas, DN, Kulturdebatt"

Till DN
Är det med såna spelregler ni försvarar demokratin? Ni smutskastar folk på 3000 tecken och så har man rätt att försvara sig på 1500 medan ni förbehåller er sista ordet. Ni sprider okunnighet och rädsla på er kultursida. Ett lågvattenmärke i svensk tidningshistoria är Elenskys osakliga och patetiska angrepp på professor Griffin.
Och det vet ni men vet inte hur ni ska ta er ur knipan. 
 
Vi avböjer å professor Griffins vägnar replikutrymmet som erbjöds och svarar själva via våra egna kanaler.
Griffins svar på Elensky finns bl.a. på http://www.youtube.com/watch?v=1r9GaYMYZ-Q
 
Alhambra Förlag

Rapport om professor David R Griffins besök i Stockholm den 11 maj 2009

Så var det dags för professor Griffin att återigen besöka Sverige. Senast han var i Stockholm var för 44 år sedan. Dagens besök är ett led i hans Europaturné som omfattade ett dussin huvudstäder och i vilken han informerar om 9/11-Sanningsrörelsen och dess krav på en ny och oberoende undersökning om terrordåden den 11 september 2001. Dessa terrordåd som har gjort det möjligt för USA att starta nykoloniala krig mot ett flertal muslimska länder med strategiskt livsviktiga resurser för i-länderna!

Griffin anlände till Stockholm på kvällen den 10 maj och reste vidare till Norge tidigt på morgonen den 12 maj. Det blev en händelserik dag i Stockholm. På förmiddagen gav Griffin en telefonintervju till en journalist i Göteborg. På eftermiddagen genomfördes en presskonferens på det hotell där Griffin bodde. Där gick han i direkt svaromål på den smutskastning hans förestående föreläsning utsattes för i Sveriges största morgontidning Dagens nyheter. Redan kl 11.00 dagen därpå fanns Griffins sakliga och lågmälda svar på youtube, www.alhambra.se och www.vaken.se

Stockholmsbesöket arrangerades av Alhamba Förlag som gett ut flera böcker om 9/11, och inte av Lars Wilhelmson så som Torbjörn Elensky påstår i sin artikel i DN! Men det är bara en av de lögner som Elenskys artikel består av. Detta fråntar dock inte Wilhelmson sin roll som Alhambras medarbetare och stöttepelare i Stockholmsområdet.

Skribenten hävdar i sin artikel bl.a. att "förintelseförnekare och konspirationsteoretiker är samma andas barn", samt att Griffins bok "består av suggestivt ackumulerade antydningar baserade på sakfel och logiska kullerbyttor", utan att ge ett enda konkret exempel. Formuleringen passar bättre på Elenskys hopkok av lögner och förvrängningar. Det samband som journalisten själv därmed aktualiserar mellan Israel och 9/11, berördes dock inte av Griffin som i stället redovisade de olika yrkesgrupper och experter som numera ingår i Sanningsrörelsen för 9/11. 

Professor Griffin, som själv har vigt sin dotter till en judisk man, har tagit mycket illa vid sig av Torbjörn Elenskys sammankoppling av s k förintelseförnekare med 9/11 Sanningsrörelse. Vidare beklagade han att journalisten i fråga inte närvarade på presskonferensen för att där tillsammans med honom kunna föra ett öppet samtal. Alhambra Förlag tackade den frånvarande journalisten för den reklam som han gett till kvällens föreläsning i ABF-huset, som skulle visa sig bli mycket välbesökt.

Kvällens föreläsning arrangerades av Alhambra Förlag och ABF i Stockholm. ABF som är den svenska arbetarrörelsens folkbildningsorganisation har i sina lokaler i Stockholm ett brett och omfattande utbud av studiecirklar, seminarier och föreläsningar och en tradition av att ha högt i tak och av att försvara yttrandefriheten. DN kritiserar ABF för att vara medarrangör till den föreläsning där professor Griffin kritiskt granskar Bushregimens bristfälliga utredning av ett av världens värsta terroristbrott, med motiveringen att det inte ligger inom det som bör räknas som folkbildning. Skall vi gissa att om en representant för samma regim hade föreläst om sin egen kommissions rapport, så skulle protester från DN ha uteblivit, med mainstreamjournalister denna gång som entusiastiska åhörare?

ABF föll dock inte undan för dessa påtryckningar utan genomförde arrangemanget tillsammans med Alhambra Förlag, där Griffins bok ingick i inträdesavgiften. Det stod tidigt klart att den bokade lokalen med plats för 150 personer inte skulle räcka till och föreläsningen flyttades därför till den stora aulan med plats för 400 personer. Antalet åhörare var knappt 300 och Griffins föreläsning åtföljdes av en livlig frågestund. Under frågestunden påminde en amerikansk åhörare om det märkliga förhållandet efter 9/11 då ingen av de ansvariga för landets säkerhet hade måst avgå från sina poster. De som däremot ställde frågor
 fick sparken, medan många som borde ha straffats för landets bristfälliga försvar den dagen blev istället befordrade!

Det färska tiominuters långa inslaget med kemiprofessor Niels Harrit i de Danska TV-nyheterna, som styrker teorin att de tre skyskraporna sprängdes, visades också.

Det mycket framgångsrika evenemanget fullföljdes med en intervju på hotellet där Griffin bodde, av en av Sveriges mest kända och framgångsrika dokumentärfilmare. Strax före midnatt tog Alhambra Förlag farväl av en trött men mycket nöjd professor, som efter fem timmars väntande sömn skulle vidare till Trondheim i Norge och senare till Oslo, där han på inbjudan av universitetet skulle medverka i ett seminarium om vetenskapsfilosofi, och tala om NIST-rapporten och WTC 7.

Vi på Alhambras redaktion undrar vad det är som gör att våra grannar i söder kan ventilera 9/11 med en professor i kemi på sina nyhetssändningar och ge honom hela tio minuter för att lägga fram sin sak, medan akademiker och universitetsfolk hos våra grannar i norr kan bjuda en av pionjärerna bakom 9/11 Sanningsrörelsen till sina möten, samtidigt som vi i Sverige omtalar experterna bakom 9/11 Sanningsrörelsen som "amatörforskare" på vår största morgontidning och lägger ut enorma reklamskyltar på vår huvudstads flygplats Arlanda som påstår att Stockholm skulle vara Skandinaviens huvudstad.

Innan Stockholm kan kalla sig Skandinaviens huvudstad bör man ta bort munkavlarna från sina hederliga journalister och ge sparken åt dem som missbrukar sin mediamakt och påstår sig föra en debatt när de i själva verket idiotförklarar experterna och underskattar folkets törst efter kunskap och förändring.

Alhambras redaktion


Förläggarens öppningstal till mötet med
D R Griffin i Stockholm

 

Vi har samlats här idag för att lyssna på en av pionjärerna bakom 11 septembers-Sanningsrörelse, filosofi- och teologiprofessorn David Ray Griffin. Rörelsen, som tog form ett par år efter händelserna den 11 september, har idag förgrenats utan att förlora sitt mål, nämligen kravet på en ny opartisk utredning av det som hände den dagen. De grupper som rörelsen består av omfattar piloter, brandmän, vetenskapsmän, religiösa och politiska ledare, ingenjörer och arkitekter, läkare och advokater m.fl. Medlemmarna räknas idag i tusental. Det krävs mycket mod att gå med i en sådan grupp. Det kan påverka ens karriär och ens trovärdighet i samhället. Inte konstigt att många eller flertalet av de anslutna till de olika grupperna inom Sanningsrörelsen är pensionerade eller åtminstone inte beroende av staten för sitt uppehälle. I många fall handlar det om avhoppare, folk inom FBI eller CIA eller det militära etablissemanget som fått nog av lögner och sadlat om. Det som kanske förvånar mest är frånvaron av journalister från dessa grupper. Men egentligen borde detta inte förvåna någon. Dagens journalister får inte verka utanför ramarna för det som tillåts sägas av etablissemanget. Och etablissemanget har bestämt sig för att inte rota djupare i dessa händelser, utan fortsätta som förr. Business as usual, med andra ord.

Trots idiotförklaringar, mörkläggningar och den mediala tystnaden har Sanningsrörelsen vuxit sig allt större. Inte bara genom antalet medlemmar utan främst genom sin förmåga att analysera och argumentera för sin sak. Experter inom olika områden har inte låtit sig tystas utan bjudit på strid. Senast är kemiprofessorn vid Köpenhamns Universitet, Niels Harrit, som intervjuades av danska tevenyheter, och presenterade sin omfattande studie om förekomsten av sprängämnen i dammet från de två tornen och byggnad nr 7, de 3 byggnader som pulvriserades inom några sekunder av 2 plan! Detta genombrott inom forskningen på allra högsta nivå kommer att betyda mycket för Sanningsrörelsen, men den kommer även att leda till ännu fräckare attacker från mainstreammedian. Ju starkare Sanningsrörelsen blir desto större är risken för nya attentat, som då kommer att se till att vi förlorar alla våra civila och mänskliga rättigheter och fogar oss i en tilltänkt polisstat utan motstycke i historien.

Det är mycket som står på spel. Men man får aldrig kompromissa om sanningen. För det skulle leda till att våra barn och barnbarn aldrig får uppleva den frihet som vi kämpat för i så många år. Elfte september handlar om mycket mer än ett ouppklarat och illa utrett brott. Elfte september handlar om att återupprätta vår tro i den vetenskap och den empirism som är resultatet av så många civilisationers möten och ansträngningar. Västerlandet har i många år nu skrutit just om sin vetenskapliga och empiriska läggning, och försökt sprida den med alla medel till alla jordens hörn, både på gott och ont. Men idag ser vi samma västerland titta bort och vägra tro sina ögon, allt för att få behålla status quo, allt för att inte gå miste om några smulor från de mäktigas bord. En sådan mentalitet tillhör den mörka tiden då man brände vetenskapsmän på bål för att de vågade se bortom horisonten, och det är just den sortens mentalitet som idag frodas och bejakas av makthavarna och deras media. Bevisen att allting inte gick till så som man fick det berättat för sig är överväldigande. De är så många att David Ray Griffin redan har skrivit 7 böcker i ämnet och planerar två nya.

En ny opartisk utredning är allt vi kräver, och den har vi rätt till, med tanke på de inkonsekvenser och felaktigheter som belamrar den gamla. Innan jag lämnar ordet till professor Griffin vill jag citera en annan vetenskapsmans ord, Niels Harrit, expert på nanokemi och sprängämnen, som vågade det som många ännu inte vågat göra. Han skriver i sin artikel som nyligen publicerats på Newsmill följande:

"Vi i västvärlden älskar att prata om att exportera demokrati. Men är den värd att exportera om dess institutioner inte kan hantera 9/11?

Å andra sidan, om vi kan anta utmaningen att åter utreda händelserna den 11 september i en fri och öppen process, råder det ingen tvekan om att våra demokratiska institutioner kommer att stärkas av detta.

Om vi vill stoppa kriget mot terrorismen finns det inget annat sätt. Är 9/11 en vägspärr eller en genväg till fred? Poängen här är: 9/11 är en möjlighet, en unik chans att vända om, kanske rentav den sista.

… den faktiska situationen [är] så uppenbar, så kristallklar, att det enda hindret mot en öppen och oberoende undersökning är att bryta igenom pressens "mainstream-barriär". Det verkar enkelt, men det är det inte. Ingen vill lyssna.

Våra demokratiska institutioner måste återupprättas mycket snart.

Varje fredsälskande person borde därför kräva en internationell och öppen utredning av 9/11.

Utan sanning kan vi inte uppnå fred."

Och han avslutar sitt inlägg med orden:

"9/11 är nyckeln."

Med detta sagt överlämnar jag ordet till professor Griffin.

Hesham Bahari,
Bokförläggare, Alhambra
Stockholm, den 11 maj 2009

Griffins tal i svensk översättning och på engelska finns att läsa i sin helhet på www.alhambra.seFredrik Rosvall om Konspirationerna

Utländsk media är öppnare än svensk


Läs även
Rädslans väktare
av Mats Sederholm
 
Av Mats Sederholm

Nyligen klev riksdagsmannen Egon Frid(v) fram och berättade att han skrivit under ett internationellt politkerupprop där man ifrågasätter den officiella sanningen om 9/11.
 
http://www.klarsikt.humancreations.se/

* Nu när skolor får "gratis" böcker från storföretagen,
biblioteken slutat köpa böcker och kulturklimatet inte gynnar
den smala bokens spridning, är du, läsaren, vår sista och enda tillgång!

Är du mån om Alhambras överlevnad? Köp en bok nu!

Rean på 9/11-böckerna förlängs tom 31 maj! Enbart till brevvänner!
Beställ längst ner i brevet eller maila din beställning direkt till alhambra@alhambra.se  


För Alhambras brevvänner som inte kunde komma den 11 maj till ABF-huset i Stockholm
fortsätter rean på 9/11-böckerna månaden ut!

Ja tack! Jag beställer enligt nedan
Priserna gäller enbart Alhambras brevvänner och t.o.m. den 31 maj!

...... av CIA och 11 september, Den internationella terrorismen och säkerhetstjänsternas roll
av Andreas von Bülow, ā 120 kr (ord.pris 225 kr)

...... av Motsägelser om 11 september, Ett öppet brev till USA:s kongress och press,
av David Ray Griffin, ā 120 kr (ord.pris 220 kr)

...... av Gåtorna kring 11 september,
av Eric Laurent, ā 100 kr (ord.pris 180 kr)

Namn..........................

Adress..........................

.....................................

Tel...............................