Hem
Klassiker
PocketEncyklopedi
Mötesplats
Samtiden / Språk
Tecknade klassiker
Om Alhambra, beställning
 
 
Lästips
av Jacues Soustelle
(PocketEncyklopedi)
Mutis, Alvaro
Nyhetsbrev
Abonnera på Alhambras  nyhetsbrev genom att ange din epost-adress:

Mer information om nyhetsbrevet

 
UTSIKTER
Christian Munthe

 

Hft med flikar / 240 sidor
Utgivningsdatum Januari 2022
Bestnr., ange UTSIKTER
» 189:-

Havsbandet utmanar prövade öbor med tid, glömska, väder, strandgods och vrede.  På två procent socker överlever onkel Avrum, Solomon och Leah förtryck, flykt och sina egna val.  Sanningen är till salu, men Oskar Kamp kommer till vetenskapens räddning.  En glömd fartygskatastrof och ett möte på Djurgården får Hermés-scarfen att falla som en slöja och beseglar pojken Sinas framtid.  Pandemins flimrande skärmar och osäkra uppkoppling binder familjen samman och tvingar dem i sär, medan fantasin fyller i där bandbredd och samhälle brister.  En lojal medborgare får slutligen sin rättmätiga vila i nationens trygga sköte.  Mänsklighetens sista flykt kräver Jonna Gudridsdotters offer, maskinernas bistånd och ett omöjligt val med självskrivet slut.  Alltmedan vålnaden väntar med viskningen redo i det uråldriga templets febriga hjärta.

I åtta fristående noveller flätar Christian Munthe samman teman om flykt, hav, vyer, våld och framtid till en tät väv om människans villkor och utsikter.

 

Författaren

Christian Munthe är född 1962 och är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.  Hans forskning kretsar främst kring etik som har att göra med hälsa, vetenskap, teknologi och miljö.  Utöver sin forskning har han varit eller är ledamot i Statens medicinsk-etiska råd, Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, Gentekniknämnden och Socialstyrelsens råd för etiska frågor.  Han har skrivit en hel del artiklar och böcker inom sitt akademiska område och driver den engelskspråkiga bloggen Philosophical Comment.  Utöver sin akademiska verksamhet har han ända sedan ungdomen varit konstnärligt verksam inom musik och skönlitteratur.  Han har tidigare publicerat en del noveller i olika antologier men nya Utsikter är hans skönlitterära debut med en helt egen bok.

Recensioner
"Ett knippe noveller med ett rikt tankegods som pockar på omläsning och boksamtal, stilistiskt mycket njutbara."
Fredrik Wolf, BTJ-häftet


"Utsikter
Av Christian Munthe
Originell och lovande debut

Källa: 
https://www.kapprakt.se/christian-munthe-utsikter/

Det finns väldigt mycket att tycka om i novellsamlingen Utsikter, Christian Munthes debutbok.  Här finns en intelligent fantasirikedom när det gäller att bygga oväntade berättelser som dessutom (som bra noveller gärna ska göra) innehåller plötsliga hårnålskurvor som leder berättelsen i för läsaren helt oväntade riktningar.  Här finns en hel del humor, ofta i form av svart satir och / eller fullständiga absurditeter (hittar faktiskt en del paralleller i en samling Kafka-noveller som jag läste samtidigt).  Här finns också mycket allvar som bland annat kretsar kring olika aspekter på medlöperi, alltså när människor motiverade av egen vinning / säkerhet stödjer lögn / ondska; här finns exempel från historien men också i form av framtidsdystopier.  Återkommande finns också intressanta tankar kring en av dagens mest obehagliga tendenser: motgångarna för öppna demokratier och framgångarna för sluten högernationalism.

Min absoluta favoritnovell är Sanningens pris som fick mig att skratta högt.  Det är en framtidsdystopi om forskningsvärlden där vi får träffa Oskar Kamp som arbetar vid "Kunskapsgälden".  Det är en framskrivning av dagens verklighet där forskning i allt högre utsträckning bedöms som värdefull på grund av dess förmåga att dra in extern finansiering av olika slag och vilka effekter det kan få.  "´Mera pang per pluring´ som en chef för det sedermera till fördel för Kunskapsgälden nedlagda Vetenskapsrådet uttryckt saken".  Oskar var en av de första med en masterexamen i kunskapsekonomi från Sony-Barkley College, gjorde snabbt karriär vid Kunskapsbörsen i Singapore och i utvecklingen av de globala Sannings- och Bildningsindexen samt processen som äntligen på objektiva grunder kunde definiera Sanningen (med versalt S).  Jag tror att det mest återkommande citatet på Kapprakt är "Sanningen med stort S bär ofta svärd i hand" som Erasmus av Rotterdam skrev på tidigt 1500-tal och det fungerar bra även här där "den enda sanning som är evig är den som kan köpas för pengar."

Läs mer här https://www.kapprakt.se/christian-munthe-utsikter/


Brasilien är västvärldens åttonde ekonomi med rika oljefyndigheter, mineraltillgångar, stabil järnmalmsexport och vidsträckta odlingsarealer. För att förstå Brasiliens möjligheter och svårigheter tjänar Pebayles bok som en utmärkt introduktion.  Pocket, ca 128 sidor
» 65:-
   

 

 

Christian Munthe

Kontakta oss gärna för beställningar eller frågor:


alhambra@
alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund

Klicka här för ladda hem:

Skönlitteratur