Hem
Klassiker
PocketEncyklopedi
Mötesplats
Samtiden / Språk
Tecknade klassiker
Om Alhambra, beställning
 
 
Lästips
al-Koni, Ibrahim
av Khalil Gibran
Nyhetsbrev
Abonnera på Alhambras  nyhetsbrev genom att ange din epost-adress:

Mer information om nyhetsbrevet

 
Boken,
platsens gårdag nu
Adonis

 

Tolkning från arabiska av Hesham Bahari
Hft. Storformat 210x250
370 sidor
Boken kan beställas hos din bokhandlare
» 250:-
     
Denna volym omfattar första delen i ett större arbete, trebandsverket Al-Kitab ("Boken") utgivet mellan 1995 och 1999. "Boken" är en omfattande fantasirik rekonstruktion av den störste klassiske arabiske poeten al-Mutanabbis liv och verk.

Bokens första sju kapitel, där vi får följa al-Mutanabbi på hans tidiga vandringar ledsagad av "berättarens" röst, skiljs åt av tre korta "Intervaller" och sex "Marginaler". Varje "Marginal" består av tio dikter som tillägnas olika förislamiska och umayyadiska poeter, vilkas liv och diktning oftast står i kontrast till "berättarens" monotona och brutala berättelse om härskare som förtrycker sina undersåtar och genomför sina erövringar i religionens namn.

Trots det millennium som skiljer dem åt är likheterna mellan al-Mutanabbis och Adonis' levnadsbanor anmärkningsvärda. Båda växte upp i en shiitisk miljö, den förre i södra Irak, den senare i norra Syrien. Båda gav prov på en poetisk ådra vid mycket tidig ålder. Båda fängslades för politisk aktivism i sin ungdom och bådas liv och verk har präglats av upprepade landsflykter i sökandet efter rättvisa och poetisk nydaning. Men den viktigaste beröringspunkten förblir det faktum att bådas poesi har utgjort en motpol till den splittring och det förtryck som präglat och ännu präglar de arabiska samhällena.

Den syrisk-libanesiske poeten Adonis (född 1930) har vunnit ryktbarhet som arabvärldens främste nu levande poet. Fyra lyrik- och två essäsamlingar har redan översatts till svenska.

Adonis är en "universell" poet : hans poesi överskrider hans bakgrunds kulturella och nationella gränser även då han behandlar arabiska eller muslimska teman. Adonis fångar med sitt poetiska språk tankeinnehållets andemening och avslöjar vad som är dolt för tanken. Han hjälper oss komma närmare det som är fjärran.

 

Adonis

Flera av Adonis verk finns översatta till svenska och utgivna på Alhambra, bl. a. hans genombrottssamling från 1961, Sånger av Mihyar från Damaskus, samt essäsamlingarna En introduktion till arabisk poetik (1973) och Bönen och svärdet (1994) och diktantologin "En tid mellan askan och rosorna" (2003) som täcker åren 1969 till 1986.

Fler titlar av Adonis från Alhambra
Ny rev. uppl. av "En tid mellan askan och rosorna"
Kontakta oss gärna för beställningar eller frågor:


alhambra@
alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund

Klicka här för ladda hem:

Recensioner
"Som i ett avancerat körverk... eller snarare ljuskäglor i mörkret, plötsligt flammande blixtar på nattens himmel."
Kristianstads Bladet
 "... en totalupplevelse... Sällan förenas politik och samhälle, makt och orättvisor, liv och konst, skapelse och död, på ett så skönt och brutalt språk. Och sällan har tidsbegreppet en så diger innebörd."
Jan Karlsson, Sundsvalls Tidning.
Boken, Platsens gårdag nu är ett totalkonstverk med sin rikedom på händelser, personer, platser, symboler och metaforer."
Bo Gustavsson, Upsala Nya Tidning
"Poeten Adonis rör sig mellan stilar och former. Hans dikter kan vara än korta, komprimerade, ett slags poetiska diamanter, än långa och böljande, arkitektoniskt expansiva som palats."
Per Helge, Vestmanlands Läns Tidning.
 "Mellan de svarta pärmarna öppnar sig ett poetiskt rum där dåtid och nutid smälter samman.”
Camilla Hammarström, Aftonbladet
 " Boken, Platsens gårdag nu kan bli något av en ögonöppnare i svenskt kulturliv."
Sigrid Kahle, SvD
"… det rör sig om en storståtlig översättning i en grann utgåva. ... Resultatet har blivit en av vårt sekelskiftes märkvärdigaste diktskapelser. ... Adonis har länge befunnit sig i en livaktig polemik mot såväl konservativa (fundamentalistiska, patriarkala) schatteringar inom islam, som mot den västerländska imperie- och populärkultur som sprider sina förgreningar över klotet, med eller utan vapenmakt. ... Med "Boken" ställer sig Adonis mitt på den samtida poesins stora scen."
Anders Cullhed, DN
 
Skönlitteratur