Hem
Skönlitteratur
Klassiker
PocketEncyklopedi
Mötesplats
Samtiden
Tecknade klassiker
Om beställning, adress m.m.
 

 

 

 
» 240:-

 
 

Pierre Teilhard de Chardin, jesuitpater och paleontolog, bjuder oss med på en fascinerande resa genom vår planets utvecklingshistoria under ofattbara tidrymder från atomernas och de första cellernas värld till människans.

Det är utvecklingen på det "inre", psykiska planet, som han intresserar sig för, utvecklingen till en allt högre grad av medvetande, till den mänskliga tanken. Det är den som sedan "artificiellt" driver evolutionen vidare, mot en kulturell och social globalisering.  Läs mer...

Alhambra  
Egypten: imperialism & revolution
av Jacques Berque
De moderna egyptiernas seder och bruk
av Edward William Lane
Kahlil Gibran Legendens liv och verk
av Kahlil Gibran d. y. & Jean Gibran
Bönen och svärdet, essäer om arabisk kultur
av Adonis
De arabiska folkens historia
av Albert Hourani
(slutsåld)
Kalila och Dimna
av Ibn al-Muqaffa
Prolegomena: Introduktion till världshistorien
av Ibn Khaldun
Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid
av Fernand Braudel

Ibn Arabi. en minnesbok
red. av S. Hirstenstein & M Tiernan

Arabvärlden - kultur och mångfald
av Jaques Berque
 
Furstarnas skattkammare i fråga om
sättet att uppföra sig

av Sibt Ibn Al-djauzi
Hayy ibn Yaqzan, den självlärde filosofen
av Ibn Tufail
 
Korstågen enligt araberna
av Amin Maalouf
Nomadens ode över livets flyktighet
av Tarafa ibn al-Abd
 
Anhalternas bok
Kitáb al-Mawáqif

av Muhammad ibn Abd al-Jabbar ibn al-Hasan Al-Niffarí
Tawásín
och andra texter

av Husayn Mansúr al-Halláj
mystiker korsfäst i Bagdad 922.
 
Klang, Bacchi barn!
av Johan Anders Wadman
ANDALUS
Energier i gränsrum

av Kerstin Eksell
 
Njutningens källor
av Harun al-Makhzumi
Berättelser från Alhambra
av Washington Irving
 
Förislamisk poesi och ritualens poetik
Suzanne Pinckney Stetkevych
Förislamisk poesi - De sju Mu'allaqát
Tolkning och Förord av Hesham Bahari